Kompānija "HIRE PROFI" piedāvā vairākus pakalpojumu veidus personāla vadībā, dokumentu pārvaldībā, speciālistu meklēšanā, atlasē un novērtēšanā.

Mūsu HR pakalpojumus mēs iedalām piecas grupās

 • Personāla atlase.
 • Proaktīvais rekrutings (Proactive recruitment)
 • Personāla novērtēšana
 • Personāla dokumentu revīzijas organizēšana un veikšana.
 • Nepieciešamo personāla dokumentu izstrāde, adaptācijas un motivācijas programmu īstenošana, uzņēmuma struktūras analīze, palīdzība optimizācijā.

PERSONĀLA ATLASE

Tehnoloģija “executive search” (headhunting) tiek pielietota gadījumos, kad kompānijai ir nepieciešams atrast  un piesaistīt galvenos menedžerus un kāda noteikta virziena speciālistus. Meklēšana tiek veikta “tiešā” ceļā (nepublicējot sludinājumus par vakancēm Masu Medijos) noteiktam uzdevumam, ņemot vērā kompānijas īpatnības, vadības stilu un vadītāja personības īpašības, atklājot kandidāta profesionālās un personības īpašības.

PROAKTĪVAIS REKRUTINGS (Proactive recruitment)

Proaktīvā rekrutinga tehnoloģija tiek efektīvi pielietota, atlasot speciālistus tādām pozīcijām, kā: tirdzniecības pārstāvji, IT speciālisti, grāmatveži, inženieri u.c.
Izmantojot šo darba metodiku, mēs darbojamies ar tādu informācijas avotu kompleksu kā: datu bāze, publikācijas Masu Medijos, reklāma avīzēs un internetā.

Toties galvenā mūsu atšķirība, salīdzinot ar daudzām citām rekrutinga kompānijām Latvijā, ir ... tiešās meklēšanas (direct search) elementu pielietošana kandidātu atlasē.
Mēs aktīvi “ejam pie kandidātiem”, negaidot kamēr kandidāti paši ieraudzīs sludinājumu vai atsūtīs savus CV. Varbūtība, ka Jums vajadzīgais kandidāts ieraudzīs sludinājumu avīzē un izlasot to atsūtīs Jums savu CV ir zema.

Personāla novērtēšana

Personāla novērtēšanas komplekss ir paredzēts, lai risināt tādus uzdevumus kā:

 • Personāla mainības samazināšana
 • Savu darbinieku motivācijas noteikšana
 • Darba interviju rezultātu pārbaude (meklējot jaunu personālu)
 • Potenciālo līderu un vadošā personāla noteikšana, kura attīstībā ir lietderīgi ieguldīt resursus
 • Darba pienākumu optimālā sadale starp darbiniekiem, lai iegūtu maksimālo atdevi no tiem
 • Izveidot vai uzlabot darbinieku karjeras attīstības plānu organizācijā.

 Hire-Profi veic personāla meklēšanu un atlasi:

Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā);

Eiropā (Lielbritānija, Vācija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija, Beļģija, Nīderlande, Šveice, Luksemburga, Lihtenšteina, Francija, Spānija, Itālija, Islande un Īrija).

Mēs sadarbojamies ar Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Azerbaidžānu, Armēniju un Gruziju.

Sadarbība ar Hire-Profi un partneruzņēmumu tiek formalizēta ar līgumu par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu, kas ietver visus darba apstākļus un garantijas.

 

Personāla atlase un HR ārpakalpojumi

Personāla atlase un HR ārpakalpojumi

Mēs veicam profesionālu, ātru un kvalificētu darbinieku un speciālistu atlasi dažādās darbības sfērās.

Skatīt vairāk
Slepenais pircējs

Slepenais pircējs

"Mystery Shopping" - SLEPENAIS PIRCĒJS – visvienkāršākā un efektīvākā motivācijas metode.

Skatīt vairāk
Personāla novērtēšana

Personāla novērtēšana

Novērtēšana kā sistēma dod iespēju izmērīt darba sniegumu un noteikt darbinieka kompetences. Tā ir iespēja plānot un izveidot darbinieku apmācības un attīstības programmu, kā arī izprast darbinieku motivāciju un pilnveidot motivācijas sistēmu.

Skatīt vairāk
Personāla lietvedības audits

Personāla lietvedības audits

Personāla lietvedības audits ir salīdzinoši jauns virziens personāla vadības jomā. Šis virziens ir kļuvis izplatīts nopietnos uzņēmumos, kas īpašu uzmanību pievērš personāla ierakstu pārvaldībai.

Skatīt vairāk