Novērtēšana kā sistēma dod iespēju izmērīt darba sniegumu un noteikt darbinieka kompetences. Tā ir iespēja plānot un izveidot darbinieku apmācības un attīstības programmu, kā arī izprast darbinieku motivāciju un pilnveidot motivācijas sistēmu.

Personnel assessment

Jebkura mūsdienīga organizācija izprot, ka ar personāla pieņemšanu, virzību un aizvietošanu saistītie jautājumi, ir būtiskākie kompānijā. Lai sasniegt konkurētspējīgas priekšrocības, mūsdienās ir nepieciešams zināt profesionālo un personisko savu darbinieku un to darbinieku potenciālu, kurus plānojat... pieņemt savā komandā.

Personāla novērtēšanas komplekss ir paredzēts, lai risināt tādus uzdevumus kā:

 • Personāla mainības samazināšana
 • Savu darbinieku motivācijas noteikšana
 • Darba interviju rezultātu pārbaude (meklējot jaunu personālu)
 • Potenciālo līderu un vadošā personāla noteikšana, kura attīstībā ir lietderīgi ieguldīt resursus
 • Darba pienākumu optimālā sadale starp darbiniekiem, lai iegūtu maksimālo atdevi no tiem
 • Izveidot vai uzlabot darbinieku karjeras attīstības plānu organizācijā.

Personāla novērtēšanas komplekss piedāvā:

 • Nozīmīgu informāciju par motivācijas faktoriem un kā tos izmantot, lai iespaidotu konkrētu darbinieku rezultātus
 • Informāciju par darbinieka stiprām pusēm un par jomām, kurās nepieciešama korekcijas un profesionālā apmācība
 • Informāciju par personības profesionālām nosliecēm uz noteiktu darbu veidiem un profesijām
 • Darbinieka personisko īpašību raksturojumu
 • Sarakstu, kas ietver darbiniekiem piemērotos un nepiemērotos amatus
 • Ieteikumus par to, kā efektīvi vadīt un sadarboties ar katru konkrētu darbinieku
 • Atskaiti par katru darbinieku!

Pieprasīt konsultāciju

Ļaujiet mums jums palīdzēt!

Profesionāli! Konfidenciāli! Droši!
Mūsu galvenais sasniegums: nevainojama reputācija, kas iegūta, izmantojot daudzu gadu pieredzi personāla atlasī un personāla vadīšanā.

Sazinies ar mums