Regula skaidro, ka “personas datu apstrāde būtu jāveido tā, lai tā kalpotu cilvēkam"

Es piekrītu tam, ka SIA HIRE PROFI apstrādā (tostarp apkopo, saglabā, izkārto, izdala, apvieno, izmanto, izdzēš u.c.) manus personas datus (turpmāk tekstā Personas dati), kurus esmu ievietojis darba meklētāju elektroniskajā datu bāzē (Datu bāze), ko apkalpo SIA HIRE PROFI, reģistrācijas numurs 40203022055, juridiskā adrese: Zemaišu iela ½, NVA licence 04/2017;  lai piedāvātu un padarītu pieejamus Personas datus trešajām personām, kas izmanto SIA HIRE PROFI personāla atlases pakalpojumus (Datu saņēmēji).

  • Manis iesniegtie personas dati ir precīzi un pārbaudīti un tie nesatur maldinošu informāciju attiecībā uz manu izglītību, darba pieredzi un pašraksturojumu. Esmu atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts SIA HIRE PROFI un trešām personām manis iesniegto Personas datu kļūdainības, neprecizitātes vai nepilnīguma dēļ.
  • Es piekrītu, ka, ievietojot savus Personas datus datu bāzē, es neiegūstu autortiesības uz kādu Datu bāzes daļu, taču man ir tiesības papildināt, labot, mainīt, dzēst Datu bāzē ievietotos personas datus.
  • Es piekrītu, ka gadījumos, kad SIA HIRE PROFI ir pamats domāt, ka Datu bāzē ievadītie Personas dati ir kļūdaini vai nesaskan ar pieņemtajām ētikas normām, SIA HIRE PROFI ir tiesības Datu bāzē ievadītos Personas datus dzēst.
  • Es piekrītu, ka SIA HIRE PROFI nav Datu saņēmēja pilnvarots pārstāvis, aģents vai izpildītājs, tādēļ nav atbildīgs par kaitējumu, kas var rasties, meklējot darbu vai piedaloties konkursos uz darba vietām ar SIA HIRE PROFI palīdzību. Es noslēdzu darba līgumu ar Datu saņēmēju bez SIA HIRE PROFI starpniecības un SIA HIRE PROFI nav atbildīgs par man dotajiem Datu saņēmēja solījumiem vai par darba līguma nosacījumu izpildi.
  • Es piekrītu, ka, ievietojot Personas datus Datu bāzē, SIA HIRE PROFI neuzņemas atbildību nodrošināt man darbu vai kontaktēties ar personām, kam nepieciešams personāls
  • Es piekrītu tam, ka SIA HIRE PROFI pa e-pastu mani informē par jaunajiem pakalpojumiem un iespējām.
  • Es piekrītu tam, ka SIA HIRE PROFI nosūta uz manu elektronisko pastkastīti informāciju par jaunām vakancēm, kas atbilst manam CV.

Pieprasīt konsultāciju

Ļaujiet mums jums palīdzēt!

Profesionāli! Konfidenciāli! Droši!
Mūsu galvenais sasniegums: nevainojama reputācija, kas iegūta, izmantojot daudzu gadu pieredzi personāla atlasī un personāla vadīšanā.

Sazinies ar mums